beheer
Optie Menu
· Startpagina
· Contact met de WBE
· Pagina top 10
· Veel gestelde vragen
· WBE-bibliotheek
· Web Links

Advertentie
WBE-Amstelland

De intentie van deze website is om u als WBE-lid langs deze weg snel en goed te informeren over het reilen en zeilen van de jacht en schadebestrijding binnen onze WBE. Daarnaast hopen wij de communicatie tussen de WBE-leden onderling en het bestuur te bevorderen.


Statistieken Website
We ontvingen
3474952
paginabezoeken sinds januari 2005

Advertentie
 
De Flora- & Faunawet

Pagina: 1/4

Inleiding
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden Deze wet richt zich op de bescherming van in het wild levende planten en dieren. Deze informatie gaat in op de gevolgen van de wet voor het uitoefenen van jacht en beheer en schadebestrijding.

Deze informatie is opgesteld door het min.v. LNV
in samenwerking met de KNJV.

Het doel van de Flora- en faunawet

Met de komst van de Flora- en faunawet worden meer inheemse en uitheemse planten en dieren beschermd en is het beschermingsregime strenger geworden. Nieuw in de wet is dat dieren mede beschermd worden omdat hun bestaan op zichzelf waardevol is, zonder te kijken welk nut de dieren voor de mens kunnen hebben. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld.
Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen of te verstoren.

Nee, tenzij
De Flora- en faunawet gaat uit van het "nee, tenij"-beginsel. Beschermen staat voorop, ingrijpen is een uitzondering. In de praktijk betekent dit dat bepaalde handelingen ten aanzien van dieren en planten alleen onder strikte voorwaarden mogelijk zijn bijvoorbeeld in het kader van jacht en beheer en schadebestrijding.

Jacht en beheer en schadebestrijding
De Flora- en faunawet maakt onderscheid in jacht beheer en schadebestrijding. In de Flora- en faunawet worden nog slechts 6 dierstoorten als wild aangemerkt waarop in beginsel gejaagd zou kunnen worden: haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif en patrijs. De jacht op de patrijs is niet geopend. Voor de niet-wildsoorten geld een regime van beheer en schadebestrijding. Dit regime is ook van toepassing op de zes wildsoorten buiten de openingstijden van de jacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Volgende pagina (2/4) Volgende pagina


Content ©
  
Wie is er Online?
Er zijn op dit moment, 22 gast(en) en 0 lid(leden) die online zijn.

U bent gast.

Advertentie

Klik hier om naar de website te gaan


Peilingen
In mijn jachtveld heb ik de meeste schade van:

Vos
Kraai
Grauwe gans
Verwilderde kat
Houtduif
Knobbelzwaan
AndersUitslagen
Peilingen

Stemmen: 574
Opmerkingen: 0

Advertentie

Klik hier om naar de website te gaan


Adverteren??

Pagina Rendering: 0.075 Seconden