beheer
Optie Menu
· Startpagina
· Contact met de WBE
· Pagina top 10
· Veel gestelde vragen
· WBE-bibliotheek
· Web Links

Advertentie
WBE-Amstelland

De intentie van deze website is om u als WBE-lid langs deze weg snel en goed te informeren over het reilen en zeilen van de jacht en schadebestrijding binnen onze WBE. Daarnaast hopen wij de communicatie tussen de WBE-leden onderling en het bestuur te bevorderen.


Statistieken Website
We ontvingen
3474965
paginabezoeken sinds januari 2005

Advertentie
 
WBE-Amstelland FAQ (Frequently Asked Questions/vaak gestelde vragen)Categorie: Hoofd -> Jacht

Vraag
·  Wat is jagen?
·  Wanneer is de jacht geopend?
·  Mag er overal gejaagd worden?
·  Welke voorwaarden zijn verbonden aan de uitoefening van de jacht?
·  Wie heeft het recht op het genot van de jacht?
·  Waar kan ik een jachtakte, valkeniersakte of kooikersakte halen?
·  Welke middelen zijn toegestaan bij de uitoefening van de jacht?
·  Is gebruik van levende lokvogels toegestaan?
·  Hoe zit het met eendekooien?

Antwoord
·  Wat is jagen?

Jagen is het opsporen, bemachtigen of doden van wild of het doen van pogingen daartoe.

[ Terug naar boven ]

·  Wanneer is de jacht geopend?

De minister van LNV heeft de volgende periodes voor opening van de jacht vastgesteld: wilde eend Van 15 augustus tot en met 31 januari
haas Van 15 oktober tot en met 31 december
fazantenhen Van 15 oktober tot en met 31 december
fazantenhaan Van 15 oktober tot en met 31 januari
houtduif Van 15 oktober tot en met 31 januari
konijn Van 15 augustus tot en met 31 januari
patrijs De jacht is niet geopend

De jacht is in deze perioden in beginsel toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang. Voor de wilde eend geldt dat de jacht in die periode is toegestaan van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.

[ Terug naar boven ]

·  Mag er overal gejaagd worden?

Nee, er mag bijvoorbeeld niet gejaagd worden in beschermd natuurmonumenten zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet, in Wetlands en in Vogelrichtlijngebieden. De jacht is in deze gebieden niet geopend. Maar ook in de bebouwde kom van een gemeente en op begraafplaatsen mag niet worden gejaagd. In de wet zijn ook situaties aangewezen waarin niet mag worden gejaagd (artikel 53). Er mag bijvoorbeeld niet gejaagd worden wanneer de grond met sneeuw bedekt is, of wanneer het wild zich in de rui of een uitgeputte toestand bevindt, waardoor het dier niet in staat is te vluchten. Verder mag alleen met geweer gejaagd worden op terreinen groter dan 40 ha (jachtveld) en als toestemming is verleend door de grondgebruiker.

Overigens kan in de voor jacht gesloten gebieden wel afschot plaatsvinden in het kader van Beheer en schadebestrijding. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de provincie.

[ Terug naar boven ]

·  Welke voorwaarden zijn verbonden aan de uitoefening van de jacht?

Om te jagen dient de jager in het bezit te zijn van een geldige jachtakte. Zonder een geldige valkeniersakte is het verboden om te jagen met een jachtvogel (slechtvalk en havik). Wie wil jagen met een eendenkooi heeft een geldige kooikersakte nodig (artikel 38). Ook moet de eendenkooi geregistreerd zijn (artikel 56 t/m 59).
Aan de uitoefening van het genot van de jacht is verder een aantal voorwaarden verbonden (artikel 46 t/m 53 van de Flora- en faunawet en het Jachtbesluit). Zo gelden er bijvoorbeeld beperkingen aan de jachtmiddelen en eisen waaraan jachtvelden dienen te voldoen. Ook is de jacht niet overal en altijd geopend (zie trefwoord Opening van de jacht). De jager is bovendien verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden.

[ Terug naar boven ]

·  Wie heeft het recht op het genot van de jacht?

Het recht op jacht is onlosmakelijk verbonden aan het grondeigendom. Via pacht kan dit recht overgaan op de grondgebruiker.
De eigenaar of grondgebruiker kan het jachtrecht zelf uitoefenen of het verhuren aan anderen. Jachthouders kunnen onder voorwaarden anderen toestemming geven in of buiten hun gezelschap te jagen (artikel 33 t/m 36).

[ Terug naar boven ]

·  Waar kan ik een jachtakte, valkeniersakte of kooikersakte halen?

De jachtakte wordt afgegeven door de korpschef van het regionale politiekorps in de regio waarin de woonplaats van de aanvrager ligt. Indien de aanvrager niet woonachtig is in Nederland, dan is de korpschef van het politiekorps in de regio Haaglanden bevoegd. De valkeniers- en kooikersakte wordt door de minister van LNV verleend. Aanvraagformulieren staan op www.hetlnvloket.nl.
Wie een jachtakte aanvraagt, moet aan de volgende vier eisen voldoen (artikel 39 t/m 41):

u bent 18 jaar of ouder;
u kunt aantonen dat u de mogelijkheid heeft om in Nederland te jagen op een terrein van minimaal 40 hectare, wanneer u wil jagen met een vuurwapen;
u moet een verplichte verzekering afsluiten bij het uitoefenen van de jacht met een vuurwapen. Daarbij moet de verzekering een dekking geven voor minimaal € 907.560,43 (2 miljoen gulden) (artikel 54 en 55).
u moet geslaagd zijn voor het jachtexamen.

[ Terug naar boven ]

·  Welke middelen zijn toegestaan bij de uitoefening van de jacht?

De toegestane jachtmiddelen zijn: geweren, honden (behalve lange honden), gefokte jachtvogels (havik en slechtvalk), geregistreerde eendenkooi, lokeenden of lokduiven, mits niet blind of verminkt, fretten en buidels (artikel 50, Flora- en faunawet, artikel 12 t/m 14 Jachtbesluit).
Geweren die voor de jacht mogen worden gebruikt maar ook geweren die voor beheer en schadebestrijding mogen worden gebruikt, kunnen op de jachtakte worden bijgeschreven.

[ Terug naar boven ]

·  Is gebruik van levende lokvogels toegestaan?

Voor de jacht op de wilde eend en de houtduif mag gebruik worden gemaakt van lokeenden en lokduiven, mits niet blind of verminkt.
In alle gevallen moeten de lokvogels voldoende voedsel en water hebben.

[ Terug naar boven ]

·  Hoe zit het met eendekooien?

Voor informatie over eendenkooien wordt verwezen naar www.eendenkooi.net.

[ Terug naar boven ]  
Wie is er Online?
Er zijn op dit moment, 23 gast(en) en 0 lid(leden) die online zijn.

U bent gast.

Advertentie

Klik hier om naar de website te gaan


Peilingen
In mijn jachtveld heb ik de meeste schade van:

Vos
Kraai
Grauwe gans
Verwilderde kat
Houtduif
Knobbelzwaan
AndersUitslagen
Peilingen

Stemmen: 574
Opmerkingen: 0

Advertentie
Adverteren??

Pagina Rendering: 0.070 Seconden